Ten noorden van Enschede ligt ‘t Vaneker, een bijzonder gebied aan de noordelijke stadsrand van Enschede. Gemeente Enschede biedt de laatste jaren met vaste regelmaat een aantal bouwkavels aan in dit unieke gebied. Het plan is stedenbouwkundig zorgvuldig ingedeeld met groot respect voor de bestaande landschappelijke elementen en kwaliteiten, zodat de bouwkavels zich natuurlijk voegen in de aanwezige variatie van het landschap :
We vinden bospercelen, houtwallen, doorkijkjes tussen de groene kamers, groepjes eiken, open weiden en boeren akkertjes in dit typisch Twentse coulissenlandschap. In het landschap liggen bestaande robuuste militaire gebouwen uit de Tweede Wereldoorlog met een ‘woonhuistypologie’, zodat het vanuit de lucht niet herkenbaar was als militair terrein – website Gemeente Enschede). Het huidige stedenbouwkundig plan vult dit aan met lanen, geflankeerd door nieuwe woningen op een rij, clusters van woningen, hofjes, vrij liggende solitaire woningen en landhuiskavels.

Gemeente Enschede schrijft verder op haar website: In ’t Vaneker kun je een eigen huis bouwen op een kavel naar keuze. Van een authentieke woning, een eigentijdse villa tot aan een rietgedekte woonboerderij. Ook zijn er diverse historische panden die voor wonen of bedrijvigheid geschikt zijn. En dat alles in het veelzijdige Vaneker. Je vindt er rust en natuur, maar bent ook binnen no time in hartje Enschede. Alle ruimte voor heerlijk buiten spelen, maar ook de sportclub op fietsafstand. ’t Vaneker is een gebied waar de kwaliteiten van het Twentse landschap met vrij wonen op de grens van stad en buitengebied samenkomen. ..in ’t Vaneker draait het precies om wat je wilt!

Informatie over regelingen

Informatie over regelingen voor kavelkopers, stimuleringsregelingen (o.a. m.b.t. duurzaamheid), ontbindende voorwaarden e.d. kunt u vinden op de website van gemeente Enschede.

Een klassieke villa en het ontwerptraject van schetsontwerp tot definitief ontwerp

Als architect hebben wij meerdere gegadigden voor een kavel mogen spreken. Twee daarvan wil ik even toelichten: Een klassiek villa-ontwerp voor een landhuiskavel van 3200 m2 in ‘t Vaneker en een serie ontwerpen die de ontwikkeling laten zien van Schetsontwerp tot Definitief ontwerp.

Klassieke Villa voor plan ’t Vaneker

De opdrachtgevers van de klassieke villa hadden een villa als een Twentse havezate of een villa van een Twentse textielmagnaat voor ogen, in een iets kleinere vorm. Daarnaast was de wens aanwezig om een bijgebouw te bouwen t.b.v. enkele luxe auto’s en twee kantoren op de verdieping te maken. We hebben de twee bouwvolumes als hoofdhuis en ‘bouwhuis’ (bijgebouw) in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar geplaatst.
De ontwerpschetsen spreken voor zich: Symmetrische gevels, rood-oranje gevelmetselwerk, witte risalieten, enkele balkons op korbelen, een timpaan en enkele andere neo-classicistische elementen. Het wordt daarmee een ‘eclectisch’ ontwerp met behoorlijk wat ornamenten voor deze tijd.

Gezien de ligging van het kavel en de keuze om de voorgevel te richten naar de weg langs het kavel, is de entree ontworpen in de ‘zijgevel’ van het hoofdgebouw, gericht naar de oprit en het bijgebouw. Het woonhuis heeft een alzijdige uitstraling gekregen met vier representatieve ‘voorgevels’.

Schets villa, noordgevel

Schets villa, westgevel

’t Vaneker – plattegrond kavels

Bestaand ontwerp afstemmen op beeld-kwaliteitsplan van ’t Vaneker

De andere opdrachtgevers kwamen met een plan van een aannemer bij ons, met de vraag om dit plan iets meer ‘gezicht’ te geven. Uiteindelijk bleek, na het verder vragen naar wensen en mogelijkheden op dit villakavel dat het ontwerp ook qua indeling nog moest worden aangepast.

Met het schetsplan naar Welstand

Na het eerste schetsontwerp kwamen de opdrachtgevers met het voortschrijdende inzicht om een ‘strakker’ symmetrisch ontwerp te maken. Dit paste niet helemaal in het Beeld-kwaliteitsplan voor ’t Vaneker, maar na onderling beraad met de opdrachtgevers besloten we het tóch maar te proberen bij Welstand.
Welstand stelde zich op het standpunt zoals dat wordt uiteengezet in dit Beeld-kwaliteitsplan: Voor deze omgeving een té ‘statisch’ en symmetrisch ontwerp dat op zichzelf staat en niet makkelijk opgenomen wordt in het omringende landschap.

eerste schetsontwerp 't Vaneker

Het eerste schetsontwerp

Het tweede schetsontwerp

Definitief ontwerp

Ten slotte het Definitief ontwerp: Het is uiteindelijk nog steeds een klassieke statige bosvilla geworden maar met meer openingen die het landschap ongehinderd binnenlaten, een erker die voortuin insteekt, een interne hoek tussen bijgebouw en woonhuis met hoekveranda die het interieur met de omgeving verbinden, gevelbetimmeringen en dakoverstekken die het dak over de tuin laten steken. Meer cohesie tussen interieur en landschap.
Zo blijkt een ontwerpproces soms een interessante verkenning in het spanningsveld tussen de wensen van de opdrachtgever en de geldende eisen. Aan het eind van het ontwerpproces heeft dit tot een gewenst eindresultaat voor de betrokkenen geleid.

Het definitief ontwerp

Bouwen van een woning op 't Vaneker

3D-impressie van het definitief ontwerp

Moderne woningen

Onderstaande impressies laten woningen zien met een moderner karakter. Ook voor moderne woningen is er ruimte op ’t Vaneker.

Moderne eigentijdse villa

Moderne villa met plat dak

Heeft u ook plannen om te bouwen op ’t Vaneker?

Wij helpen u graag bij het verwezenlijken van uw woning. Neem vrijblijvend contact met ons op.