Binnenkort is het mogelijk om te bouwen bij de melkhal in Enschede. Een uniek project als je je droomhuis wilt realiseren op loopafstand van de binnenstad.

“De oude Melkhal van Enschede krijgt een nieuwe invulling. En hoe! Het plan dat eind 2020 haar deuren zal openen is opgedeeld in twee locaties: de fabrieksruimte van de oude melkhal, waar je straks onder één dak kunt eten, werken en genieten van een cultureel podium, en de omliggende kavels voor de bouw van Statenpanden, stadsvilla’s, twee-onder-een-kapwoningen en loftementen. .. , zo is te lezen op de website www.melkhal-enschede.nl

Herstel stedelijk weefsel Enschede

Het Coberco-terrein, onderdeel van de wijk Boddenkamp, grenzend aan de binnenstad van Enschede

Enschede is sterk bezig als het om “wonen en vertoeven” gaat, zowel buiten als binnen de singels: Roombeek, Vaneker, Prins Bernhardpark, de Kop van Boulevard, renovatie van het Arkegebouw, Herontwikkeling Ariensplein, Actieprogramma Binnenstad, Spoorzone, Boddenkamp, Melkhal …
Een aantrekkelijk woon-werk-verblijfsmilieu in het centrum van Enschede en haar directe omgeving; Nog geen tien minuten fietsen en je verblijft bovendien in het weldadige, historische Twentse ‘groen’. Enschede en omgeving als blij verblijf.

Dit plan op het voormalige Coberco terrein verbindt de nieuwbouw van Boddenkamp met het nieuwe Roombeek en hersteld daarmee de kwaliteit van het stedelijk weefsel.

Enschede is sterk bezig als het om herstel van aantrekkelijke woonmilieu’s gaat, zowel buiten als binnen de singels: Roombeek, ‘t Vaneker, Prins Bernhardpark, ’t Zeggelt, de Kop van Boulevard, renovatie van het Arkegebouw, Herontwikkeling Ariensplein, Actieprogramma Binnenstad, Spoorzone, Boddenkamp, Melkhal …

Bovendien nog geen kwartier fietsen en je verblijft in het weldadige, historische Twentse ‘groen’; Enschede als blije verblijfplaats.

Als Enschedese -studio willen wij natuurlijk sterk betrokken zijn bij de vormgeving van deze nieuwe ontwikkelingen in Enschede.

Statenpanden, Twee-onder-een-kap – en Loft-woningen : maatpak-ontwerpen in veel variatie

Circa 35 kavels zijn bestemd voor Statenpanden en circa 13 kavels voor de bouw van Stadsvilla’s als vrijstaande- of 2/1 kap-woningen, naast de woon-werkateliers- of loft’s in gebouwen die aansluiten op de omvang van de melkhal. De stedebouwkundige visie voor dit gebied en het Beeldkwaliteitsplan van IAA architecten laten een duidelijke indeling van het terrein zien van noord naar zuid:

Bron: Stedenbouwkundige visie Coberco terrein Enschede, IAA Architecten
  • Blok A dat samen met de voormalige Melkhal een stedelijk blok vormt tegen de Kottendijk aan, waar cultuur, eten, werken en wonen aan zijn trekken komt in de Melkhal en een paar nieuwe gebouwen van 3 tot 5 bouwlagen hoog met werk ateliers en woon- en werklofts.
  • Blok B daaronder, dat dat aan de noordzijde twee L-vormige stroken met Statenpanden laat zien waarin weer veel variatie in breedte, hoogte en gevelopbouw te kiezen valt.  De strook aan de busbaan minimaal één laag en maximaal vier lagen hoog en de strook aan de Raiffeisenstraat tussen de 9 en 11 meter hoog.  Aan de busbaan zit en een verschil van ca. 1 meter tussen voor- en achtergevel.  Beide stroken krijgen een verdiepingshoogte op de begane grond van minimaal 3,5 meter.  Aan de zuidzijde van dit blok een strookje met vrijstaande woningen en twee-onder-één kappers aan de noordzijde van doorgetrokken Wijbo Fijnjestraat.  Het Beeldkwaliteitsplan toont hierbij een interessante mengeling aan bouwstijlen van deze panden, van heel klassiek tot heel modern en alles daartussen.  Twee of drie lagen hoog. 
  • Blok C, de zuidzijde van de doorgetrokken Wijbo Fijnjestraat met opnieuw een vrijstaande woning en voornamelijk 2/1 kap-woningen.  Tezamen van de bestaande Stadsvilla’s aan de Hengelose straat vormt dit een voornaam blok.
  • ‘De Specials’ zijn de nieuwe woon-werk-gebouwen naast de Melkhal en de woningen op de hoeken van Blok B, zowel de Statenpanden op de hoek van het blok als de woningen op de zuidelijke hoeken van dit blok.  Hier gaat speciale aandacht naar uit en daarom geldt hier supervisie onder hogere beeldregie.
Bron: Stedenbouwkundige visie Coberco terrein Enschede, IAA Architecten

Architectuur bij de Melkhal

‘Wonen bij de Melkhal’ stuurt aan op veel variatie in gevelbeelden;  Speelse architectuur met naar binnen vallende en naar buiten komende elementen als loggia’s, erkers, balkonnen, overstekken e.d. omschrijven de sfeer van de architectuur.   Alle kopers worden immers aangemoedigd ‘hun eigen ding te doen’ binnen de kaders van het Beeldkwaliteitsplan.

Als ‘coupeurs’ van ‘maatpakken’ qua gebouwontwerp én aanpak, hebben we zowel Statenpanden, twee-onder-één kappers als vrijstaande woningen mogen ontwerpen voor tal van verschillende klanten vanuit onze werkloft in een oud Spinnerijcomplex. Aan de rand van Boddenkamp, uitkijkend op het Melkhal-plan hebben we als nieuwbouw een “textielvilla” ontworpen voor drie opdrachtgevers in één “drie-onder-één-kap”.

Klassiek ontwerp “3 onder 1 kap”, Boddenkamp, Enschede.
Foto: Alexander Gathier Architectuurstudio

Zou je zoiets ook met je vrienden kunnen doen in het plan ‘Melkhal’? www.Melkhal-Enschede.nl legt uit: “ Je kunt zelfs een tweetal kavels voor een tweekapper combineren om een grote villa te maken. De mogelijkheden zijn oneindig. De ontwerp-vrijheid is ook hier weer ongekend. Veel is mogelijk, als het maar met smaak gebeurd! Onze stadsbouwmeester gaat graag met je in gesprek over jouw ontwerp, en helpt je graag de ontwerpen te verbijzonderen.”

De normale gang van zaken is hierbij: Als architect maken we gezamenlijk met de opdrachtgevers een Schetsplan volgens hun wensen (“maatpak”), vervolgens maken een afspraak bij Rob of Robin (Stadsbouwmeesters) en leggen het plan voor. Na een positief advies of een kleine aanpassing op basis van hun opmerkingen, schakelen we door naar definitief ontwerp na een bouwkostencheck (voor de zekerheid) met de door de gemeente geselecteerde onpartijdige bouwmanager.

Qua Statenpanden wordt het weer een nieuwe poging in de strijd der steden om de mooiste Statengordel van Nederland te ontwerpen. Eerdere tracé’s van de Lonnekerspoorlaan en vele voorbeelden in het land dienen als inspiratiebron.
Het Beeldkwaliteitsplan Coberco terrein Enschede door IAA beschrijft de eisen:
De nieuwe bebouwing kenmerkt zich als gevarieerde moderne architectuur, waarvan elk pand als eigen eenheid herkenbaar is. De bebouwing is hoger dan breed en bevatten gemiddeld 3 bouwlagen. De materialen zijn van goede kwaliteit met ingetogen materiaaleigen kleuren. De kwaliteit van de bebouwing is hoog.”

Voor verdere specifieke voorwaarden, zie: website www.melkhal-enschede.nl, bladzijde 21 e.v.

Wij zelf hebben klassieke én moderne ontwerpen gemaakt voor Statenpanden, zowel in het westen als oosten van ons land. In Leiden deden we mee aan een project met een geintegreerde parkeergarage onder de verhoogde binnentuin tussen twee straten (Dit lijkt veel op de situatie van de Statenpanden aan de busbaan in plan ‘Melkhal’ met het niveauverschil tussen voor en achter). De Statenpanden aan beide straten ‘leunden’ op de rand van die ‘parkeerdoos’ die ontsloten werd aan de kopkant van dit woonblok. De straten zelf zijn daardoor ‘verkeersluw’. In project ‘Melkhal’ liggen de achtertuinen aan een parkeerhof binnen het halve gesloten blok van de Statenpanden.

Moderne Statenpanden in Leiden
Foto: Alexander Gathier Architectuurstudio
“Statenpanden” gecombineerd tot één appartementencomplex; Zuiderhagen, Enschede.
Foto: Alexander Gathier Architectuurstudio.

Er zijn vier 2/1 kap-woningen voorzien in het stedebouwkundige plan naast de Melkhal, aan beide zijden van de Wijbo Fijnjestraat.
Het Beeldkwaliteitsplan Coberco terrein Enschede door IAA schrijft hierover:
“Aansluitend aan de rijke stadsvilla’s aan de Hengelosestraat tot de hoek Hengelosestraat – Raiffeisenstraat worden er in deze zone nieuwe eigentijdse rijke villa’s opgericht. Het verlengde van de Wibo Fijnjestraat krijgt hiermee een allure van forse woningen op ruime kavels met ruimte voor groen op het kavel. Villa’s bezitten een gevarieerde bijzondere architectuur; veel oog voor detail; trots naar de straat maar ook zijgevels goed mee-ontworpen; vrijstaand of geschakeld; samen vormen de villa’s een harmonisch geheel; hoog ambitieniveau; kleureigen materialen van hoge kwaliteit; hoge verdiepingen.”

Voor verdere specifiek voorwaarden, zie website melkhal-enschede , bladzijde 15 e.v.

Twee-onder-één kappers hebben wij ook voor verschillende locaties in Nederland gemaakt: Bijvoorbeeld in Roombeek, aan de H.B. Blijdensteinlaan voor twee families met verschillende culturele achtergronden en wensen. Tóch lijkt het ontwerp op één grote woning, met een entree aan de voorzijde en eentje (verborgen) aan de zijgevel. Alleen de nummerbordjes ‘verraden’ de verschillende adressen in dit woongebouw.

Twee-onder-één kapwoning, H.B. Blijdensteinlaan, Enschede.
Foto: Alexander Gathier Architectuurstudio
Achtergevelsectie 2/1 kap-woning, H.B. Blijdensteinlaan, Enschede.
Foto: Alexander Gathier Architectuurstudio

In Almere en Borne hebben we vele ‘standaard’ moderne twee-onder-een kappers ontworpen in verschillende gevelafwerking met wat klassieke ’details’ en verschillende opties voor de bewoners.

Meerdere twee-onder-één kappers’ in één straat in Almere en Borne.

Voor vrijstaande woningen en “Stadsvilla’s” verwijzen we voor de specifieke voorwaarden opnieuw naar het Beeldkwaliteitsplan Coberco terrein Enschede door IAA: website melkhal-enschede.nl , bladzijde 15 e.v.

Voor ontwerpen van vrijstaande woningen en Stadsvilla’s bekijk onze website agathier.nl

Maar voor een globaal overzicht hierbij toch even een collage van modern en klassiek:

Moderne en klassieke ontwerpen van architect Alexander Gathier

www.Melkhal-Enschede.nl schrijft terecht als aanmoediging onder de kop “Lekker centraal”:

“Lopend, op de fiets, met de auto of de trein. Voor de dagelijkse boodschappen en een gezellige borrel hoef je de deur slechts uit te lopen en de voorheen oude fabrieksruimte van De Melkhal binnen te treden. Voor meer winkelplezier pak je de fiets of loop je naar het centrum. Enschede is flink in opkomst, dus vervelen hoef je je hier niet. Ga je toch liever een dagje naar bijvoorbeeld Amsterdam, dan is het station ook op steenworp afstand met een rechtstreekse verbinding naar alle grote steden”.

Alexander Gathier, mei 2019.