Onze werkwijze

Hieronder vindt u de verschillende stappen van kennismaking tot oplevering van het bouwwerk en de verwachtingen die u van ons mag hebben.

Kennismaking

De kennismaking kan bij u of bij ons, op locatie, thuis, onderweg of op kantoor en is vrijblijvend. U ontvouwt uw plan van wensen (landelijk of stads, modern of ‘huiselijk’, ligging op het kavel, oriëntatie op de zon, welke ruimten waar, hoeveel ruimten, interactie tussen bepaalde ruimten, aantal bouwlagen e.d), uw randvoorwaarden (o.a. geld en regels, daglicht, milieu, akoestiek, duurzaamheid, alternatieve energie etc.), de gevraagde ontwerpopgave voor ons, … en wij beluisteren, denken mee, overleggen, variëren op het bedachte thema, schetsen en budgetteren alvast grofweg …

Wilt u een langdurige samenwerking of juist een snelle interactie richting oplossingen ? Wilt u “maatpak” of “12 uit een dozijn” ? Wij kunnen het u allemaal bieden.

Voorlopig Ontwerp

… er blijft contact over de eerste schetsen want er is u naderhand vast nog iets te binnen geschoten ! De uitgangspunten uit de Kennismaking worden getoetst, vergeleken met alternatieven, na akkoord verder uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp schets (ook in 3D schets en/of 3D animatie mogelijk) en bekeken op regelgeving, haalbaarheid, situering, stijl, ontwerp, plattegronden en aan u voorgelegd als mogelijke basis voor verdere uitwerking …

Na akkoord gaan we eerst even langs bij Welstand/Bouwen en Milieu om het schetsplan te laten toetsen op geldende criteria (Welstandscriteria, Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan, Kavelpaspoort, aanvullende eisen e.d.). Evt. aanpassingen maken deel uit van het steeds definitiever wordende plan.

Definitief Ontwerp en Omgevingsvergunning

… verder bouwend op het goedgekeurde Voorlopig ontwerp zet de tekenaar het ontwerp uit in 2D CAD-of 3D tekenprogramma. Maten van ruimten en gevels worden tot op de millimeter uitgezet, constructies op elkaar afgestemd, leidingtracé’s gereserveerd in het plan, materialen definitief bepaald, bouwkundige details en constructieve plattegronden vastgelegd en indien u dat wenst invulling gegeven aan elektra- en lichtplannen, interieur- en/of tuinontwerp en verdere wensen. Kunt u hierna niets meer veranderen ? Natuurlijk wel, het is nog steeds een tekening en nog niet gebouwd.
De definitieve ontwerptekeningen worden met extra info overgezet naar Bestektekeningen t.b.v. de Omgevingsvergunnings-aanvraag; Bouwbesluitberekeningen, Ventilatie-, Spui,- en Daglichtberekening, Milieuprestatie-berekening, Constructieberekeningen- en details worden naast de tekeningen vervaardigd.
Eventuele rapporten t.b.v. asbestinventarisatie, sloopvergunnings-aanvraag, Restauratieplan, motivatie Bestemmingsplan-aanpassing, Natuurschoonwet-aanvraag (nieuwe landgoederen), Flora- en Fauna-onderzoek e.d. worden naar behoefte ingevuld.

Bouwvoorbereiding

Het bestek of technische omschrijving, verdere werk- en detailtekeningen, specifieke interieurafwerkingen- en details, contacten met de aannemer(s) in offertestadium en daarná en het controleren van begrotingen en garanties van de aannemer(s) kunnen door ons separaat worden aangeboden en ingevuld.

Bouwbegeleiding

Op basis van bestek en tekeningen wordt de bouw gevolgd en gecontroleerd d.m.v. regelmatige bouwinspecties, rapportages, bouwvergaderingen met aannemer, onderaannemers en opdrachtgever en daarvan worden verslagen gemaakt met actiepunten t.b.v. een vlekkeloze voortgang van de bouw zonder méérwerk kosten, tenzij u zelf kiest voor ‘extra’s’. Deze activiteiten kunnen door ons separaat worden aangeboden en ingevuld.

Vanaf het schetsontwerp tot einde bouw: Eén en al luisterend oor, waarna het brein en de hand de gedachten omzet in een prachtig gedetailleerd ontwerp. Zijn creativiteit, precisie, eerlijkheid en betrouwbaarheid is prijzenswaardig. De samenwerking met Alexander was een schot in de roos.

Jorg Hartman en Marian Mulder

particulier opdrachtgever

Sinds 2002 werken we met Architectuurstudio Alexander Gathier. Veel particulieren willen een uniek huis laten ontwerpen en bouwen. Als er dan een eerste ontwerp wordt gepresenteerd zijn ze bijna zonder uitzondering erg positief. Naarmate het huis en het ontwerp zich ontwikkelen, neemt het enthousiasme alsmaar toe. Uiteindelijk bereikt dat zijn hoogtepunt net na de oplevering. Moe van het bouwproces verzuchten opdrachtgevers dan: “het is nog mooier dan we hadden gedacht” en wonen met ongelooflijk veel genoegen en gepaste trots in hun zelf ontwikkelde huis.

USHI Kenniscentrum Bouwen

De samenwerking met Alexander verloopt altijd constructief. Alexander werkt nauwkeurig en met oog voor detail, hij is altijd bereid om mee te denken met opdrachtgever en aannemer. De ontwerpen zijn echt een vertaling van de wensen van opdrachtgevers binnen de grenzen wat kan en mag en resulteren in mooie woningen met prettige leefruimten.

Moniek Haverkort

Bouwbegeleider / Bouwadviseur

Vanaf het prille begin van Bijont in 2012 is Architectuurstudio Alexander Gathier eerste keus. Het eerste project van Bijont –Bijzonder Ontwikkelen – tweekappers voor een betaalbare prijs- is van zijn hand. Hij is dé verbeelder van het klassieke droomhuis.
Jaren later en vele ervaringen rijker is Architectuurstudio Alexander Gathier een vaste waarde geworden. Als er een moeilijke opgave ligt, is er wat Alexander betreft altijd een treffend en overtuigend antwoord, of het nu om een binnenstedelijke opgave gaat of een landhuis. Onze klanten waarderen zijn gedetailleerde, minutieuze en mensvriendelijke concepten.

Bijont - Bijzonder Ontwikkelen

Marga Brunninkhuis

Samen met Alexander zijn we tot het ontwerp van ons nieuw te bouwen moderne woning gekomen. Het was een inspirerend traject en onze samenwerking verliep heel prettig. Alexander luistert goed naar je woonwensen en weet dit te vertalen in praktische indelingen en mooie details. Hij neemt de ruimte om te komen tot goed overwogen keuzes en een consistent ontwerp. Wij zien Alexander als een echte vakman met veel creatieve vaardigheden en gedegen inhoudelijke kennis. Een aanrader!

Dennis Deursen

particulier opdrachtgever

Wilt u kennismaken met ons?

Wij zijn benieuwd naar uw wensen en ideeën. Neem contact op voor het plannen van een afspraak.